бХПРСЮКЭМШИ рПЕМХМЦ
╚хГЛЕМЕМХЕ оПХБШВМНИ йЮПРХМШ лХПЮ╩
Й МЮВЮКС ЯЮИРЮ :: АХАКХНРЕЙЮ КНРНЯЮ :: КЕЙЖХХ Б mp3 :: ТНПСЛШ КНРНЯЮ :: ЙЮРЮКНЦ ПЕЯСПЯНБ

Klein-by Mailing List Archive
December 2000

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re[32]: АаеделуеL>> Цчдчлуе-уъъйедмачлуе дйз пеюз:
L>> "Очъъичцчпщ м жмодьле"

Ч а нзплуфя юьйм: ъчкьх й╦жиух ияоъчб (цч аъ╦ аоекз яб╦юь) ъдчй лч 4
(уц жояннь пмйщим поме ле ъдчйу лч 5 :), номъпм цчийулуйм леклмжм,
нмлзй ежм, ч лч номъпмк амномъе цчийулуйм, ъудей пянм, мл "номъпм
лчнуэупе", "ыпм мимлбчпейщльх мпаеп?" у пчк куляп 10, (мл поеюмачй
мноедей╦лляв рмокя мпаепч, импмочз я келз цчийулуйч, ч з ноедйчжчй
очъъичцчпщ юмйее мюэуолм - "ъяпщ" :), "еъйу беймаеи
цлчеп, пм мл мпаебчеп, ле неоеъночэуачз нзпщ очц", з мънчоуачпщ, екя
ыпм ле лочаупщъз, "аь дякчепе, бпм з ежм ле цлчв", мл "дч, ле цлчепе",
я келз уомлубеъичз яйьюич, мл "ле лчдм мънчоуачпщ", з "ночам
ноенмдчачпейз нмъпчаупщ, бпм мл ъбупчеп ночауйщльк", мл аъ╦ "аь те
мънчоуачепе", з "ыпм кмз еъпеъпаеллчз оечифуз" :)
ч нмпмк ъкезйъз :) юмйщэе нмйябчъч пмблм :)))

O> У еш╦, "еъйу кмтлм" у келз очцюеоу лч ияъмбиу, ч пм лч клмжуе амномъь,
O> импмоье цчдчвпъз, дч амп ноукео:

>> "Ипм ноудякчй Аъейелляв дм пмжм, ичи млч юьйч ъмцдчллч?"

Мпаеп Netspirit: "Ыпм юьй з :)))"     :)
Я келз леп бяаъпа, мшяшелух, ыпм нмдпаеотдчвшус :) ч пчи ймжублм имлеблм :)

O> Амп, кмтеп ле уъичтя: имждч бупчеэщ, бпм-пм у "ыпм дмсмдуп" (ле
O> улпеййеипячйщлм дмсмдуп, ч бпм-пм "номюуочеп") , пм мюьблм
O> ъмномамтдчеп пейеъльку мшяшелузку, нмъйедлух очц "кяочэиу" (юмйее
O> жйяюмиуе) нм ночамх бчъпу пейч, цчпек, "ч кмтеп дчачх номжмлук еш╦
O> очц!?" у леъимйщим очц нмйябуймъщ :)

Амп ъехбчъ омйуи ъ "Кчпоуфех" (лч "омдлмк члжйухъимк" нмъкмпоей :),
имлеблм зцьи з цлчв нймсм :), лм омдлчз оебщ йябэе дехъпаяеп :)(ыкмфуу
у п.д.)),
цдмомам дехъпаяеп, "кяочэиу" пядч-ъвдч :) кяцьич пмте у "ичопулич"
(ъмбепчлуе фаепма, рмокч) дехъпаявп :) (бчъпм цймянмпоеюйзв, нмыпмкя
нмпмк "цчцмкюуомачллмъпщ", чнчпуз (бпм цч ъймам? :) кмтеп у и кеъпя
ноукелуй :), япмкй╦ллмъпщ у п.д.)
а иулмпечпое мюьблм номъпм яй╦п :)

O> Ч ъ амномъчку пяжм, ъутя, ч ъммюочтелух нм лекя лепя :)

Дч, а оецяйщпчпе мпаепма, кмтлм бпм-пм нмйябупщ, ч уц Оч-Счоу аьлеъ -
 "кедупуомачпщ ле лчдм" - ъчкм номуцмхд╦п, "иЧи (ичи) аъ╦ номуъсмдуп"
 ("жояюм жмамоз"). Б╦-пм лепм?!

 Ыс, Ймпмъ, иочпим пь мпаебчеэщ, ыпм лчаеолм смомэм, лм улмждч (бчъпм :)
  смбепъз "юмйее нмйльс имккелпчоуеа", ч "ле нмймтелм лчаеолм"!? :)

(лчдмейм ъпчаупщ "", дч у ле лятлм :)

Ънчъуюм! :)

 Oleg             
-- 
Чдоеъ ыпмжм ъммюшелуз а WWW: http://www.talk.ru/article-11908584.html
Дйз мпкель нмднуъиу мпночащпе няъпме нуъщкм нм чдоеъя:
 talk.ru.lotos.trening-unsubscribe@talk.ru
мЮ ЦКЮБМСЧ | Date Index | Thread Index | Author Index

яЯШКЙХ ОН РЕЛЕ:

аХАКХНРЕЙЮ кНРНЯЮ - НВЕМЭ ЛМНЦН ЙМХЦ ОН РЕЛЕ "ЩГНРЕПХЙЮ, ОЯХУНКНЦХЪ, ТХКНЯНТХЪ, ПЕКХЦХЪ, ЯХЯРЕЛЮ ПЮГБХРХЪ ВЕКНБЕЙЮ".
юСДХН-АХАКХНРЕЙЮ кНРНЯЮ - КЕЙЖХХ Х ЯЕЛХМЮПШ Б mp3. нЬН, йНЩКЭН, йКЕИМ, гНКНРНБ, яХДЕПЯЙХИ, кЕМЯЙХИ Х ДПСЦХЕ.
йЮРЮКНЦ ПЕЯСПЯНБ "пЮГБХРХЕ вЕКНБЕЙЮ" - ЛМНФЕЯРБН ОПНБЕПЕММШУ ЯЯШКНЙ ОН РЕЛЕ.
йЮКЕМДЮПЭ ЯНАШРХИ - ПЮЯОХЯЮМХЕ ПЮГКХВМШУ ОПНДБХЦЮЧЫЕ-ОПНЯБЕРКЪЧЫХУ ЛЕПНОПХЪРХИ МЮ РЕППХРНПХХ БЯЕЦН ЛХПЮ :)
щМЖХЙКНОЕДХЪ яНБПЕЛЕММНИ щГНРЕПХЙХ - ХМТНПЛЮЖХЪ Н ЯХЯРЕЛЮУ ПЮГБХРХЪ ВЕКНБЕЙЮ, ЛЕРНДНКНЦХЪУ ОНХЯЙЮ, ОПЮЙРХВЕЯЙХУ ЛЕРНДЮУ, КЧДЪУ Х ТЮЙРЮУ оСРХ.

бХПРСЮКЭМШИ рПЕМХМЦ
╚хГЛЕМЕМХЕ оПХБШВМНИ йЮПРХМШ лХПЮ╩
кНРНЯ ╘ 2000-2004
Rambler's Top100 пЕИРХМЦ щГНРЕПХВЕЯЙХУ ПЕЯСПЯНБ пЕИРХМЦ ЩГНРЕПХВЕЯЙХУ ЯЮИРНБ
Hosted by uCoz