бХПРСЮКЭМШИ рПЕМХМЦ
╚хГЛЕМЕМХЕ оПХБШВМНИ йЮПРХМШ лХПЮ╩
Й МЮВЮКС ЯЮИРЮ :: АХАКХНРЕЙЮ КНРНЯЮ :: КЕЙЖХХ Б mp3 :: ТНПСЛШ КНРНЯЮ :: ЙЮРЮКНЦ ПЕЯСПЯНБ

Klein-by Mailing List Archive
January 2000

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re[2]: Subject: Re[16]: Ааеделуе - talk.ru.lotos .treningНмсмте ле дмэйм а ъам╦ аоекз, леклмжм дмючауй а имлфе.

L>>>>>> "Бпм номуъсмдуп ам аоекз лемъмцлчачлуз?"

O>>> Дехъпаяв чапмкчпубеъиу, мбелщ кчйм мшяшелух.

L>> Ч бек мъмцлчепъз "кчймъпщ мшяшелух"?

P> нмъоедъпамк нчкзпу у ъочалелуз, лм а ноуъяпъпауу алукчлуз...

Амп пчиме юьйм йепмк (нмйябуймъщ лемтудчллме неоетуачлуе уц ноусмдч
ноузпейз нм мюьблмкя амномъя).
 Ноуэ╦й им кле ноузпейщ. Мл кле дуипмачй пеиъп, з лчюуочй, нм смдя еш╦
 леклмжм мюшчйуъщ, з лчюуочй у ъйяэчй "улпеоеъляв" кяцьия. Ъпчочйъз
 юьъпом лчюуочпщ (ъйеньк деъзпунчйщфеаьк кепмд). Номуъсмдуйм бчъ
 лчаеолм, лм имждч ичи кяцьич юьйм мюьблмх у лч лех ле
 ъмъоедмпчбуачйъз, аъ╦ юьйм мюьблм. Ч нмпмк нмйябуймъщ ичиме-пм
 очъъймелуе бпм йу, юьйм пм, бпм ъйяэчеп кяцьия у ев амъпможчепъз ъ
 ъмняпъпаявшуку мшяшелузку у ,ичи юь ъм ъпмомль, юьй чапмкчп амъноузпуз оебу (пеиъпч +
 ъмняпъпаявшус ъйма, лч импмоье кмтеп мпаебчй) + лчюуочлуз пеиъпч.

 Цдмомам юьйм! :)

O>> Ймпмъ, кле номдмйтчпщ мпмюочтчпщ ъаму оецяйщпчпь нм мшяшелузк? :)

L> Имлеблм! :)))
L> Мпмюочтчпщ - ыпм те мбелщ Иояпмх Улъпоякелп :))))
L> Пь пчиук мюочцмк юядеэщ номзайзпщъз, ч пеюз юядяп, ипм-пм нулчпщ,
L> ипм-пм нмддеотуачпщ - у аъе ыпм акеъпе дчъпщ пеюе ДМНМЙЛУПЕЙЩЛЯВ
L> ылеожув дйз дехъпаух.

Нм нмамдя пмжм ъйябчз ъ ояичку у ълмк, имждч нм ояичк кчжлепуцк
очъномъпочлзеэщ, еъпщ мшяшелуе мюамйчиуачлуз "янояжмх пеиябеъпщв".

Юьйм, имждч мшяшелуз мп даяс ояи "ъмедулуйуъщ", мшяшелуе ичи "жмобублуи
лч аеолех бчъпу жояду" :)

Юьй ичи-пм ряоялияй лч ънуле, мюьблм ичи юь "очцдочтелуе", ч ам аоекз
ючймаъпач ъ кчжлепуцк, мшяшелуз, бпм ийчнчл ъ аьняъичлуек жчцма беоец
лежм (пзжябее).

Юьйм ъпмв а цдчлуе, беймаеич нмдмтдчпщ лчдм, ъмъпмзлуе ънчпщ нозк смпщ
нчдчх, ноуъеъпщ леиядч, ъпмв у мшяшчв, ч нмпмк мичцчймъщ бпм номъпмзй
куляп ыдчи поудфчпщ юец номюйек лч кеъпе у а ъмл ле иймлуп ъмаъек, а
жмймач мпдмсляаэчз, кмтеп бяпщ-бяпщ ъмаъек ъмллмъпщ леюмйщэчз :)

L>>>>> Ля пь те жмпма "цч аъе мпаебчпщ"!  :))))))

O>>>> Лч ъймачс кмтеп юьпщ, "лч дейе яаудук".

L>>> Дейм мбелщ пмблм мпочтчеп аъежм пеюз.

O>> М! Пмблм! :) (кмтлм нмнмдомюлее :)

L> Нмцте.
L> Ми? :)))

Нмцте лчъпчйм? :)

Нмбупчй, у амп бпм...:
 Я келз еъпщ НИК, з юмйее юмйее уйу келее пмблм кмжя ъичцчпщ, бпм "мл
 ъдейчй дач эчжч", "руцубеъиу" номзауйъз, келпчйщльх яомаелщ ежм
 ъехбчъ з ле "амъноулукчв", пм еъпщ ъ ичимх-пм ъпенелщв мъмцлчв ъеюе а
 "Куое Нмъпянима", а импмомк кмтлм номзаупщъз, пмйщим ъдейча бпм-пм.
 "аъежм пеюз"-...?

 Ймпмъ, Нмцте лчъпчйм? :o)

Ъ>> Ч иуонуб пм смпз юь еъпщ ? :))))

L> Пм, бпм лчцьачвп "иуонубмк" а мноедейеллмк лчюмое кмус лчъпомеи
L> ъяшеъпаяеп.

"М бядм - беймаеи смдуп нм цекйе!" (О. Ючс) Имждч ыпм номбупчй: :) у
кяочэиу-у-у...
:)

 Oleg
-- 
Чдоеъ ыпмжм ъммюшелуз а WWW: http://www.talk.ru/article-12257501.html
Дйз мпкель нмднуъиу мпночащпе няъпме нуъщкм нм чдоеъя:
 talk.ru.lotos.trening-unsubscribe@talk.ru
мЮ ЦКЮБМСЧ | Date Index | Thread Index | Author Index

яЯШКЙХ ОН РЕЛЕ:

аХАКХНРЕЙЮ кНРНЯЮ - НВЕМЭ ЛМНЦН ЙМХЦ ОН РЕЛЕ "ЩГНРЕПХЙЮ, ОЯХУНКНЦХЪ, ТХКНЯНТХЪ, ПЕКХЦХЪ, ЯХЯРЕЛЮ ПЮГБХРХЪ ВЕКНБЕЙЮ".
юСДХН-АХАКХНРЕЙЮ кНРНЯЮ - КЕЙЖХХ Х ЯЕЛХМЮПШ Б mp3. нЬН, йНЩКЭН, йКЕИМ, гНКНРНБ, яХДЕПЯЙХИ, кЕМЯЙХИ Х ДПСЦХЕ.
йЮРЮКНЦ ПЕЯСПЯНБ "пЮГБХРХЕ вЕКНБЕЙЮ" - ЛМНФЕЯРБН ОПНБЕПЕММШУ ЯЯШКНЙ ОН РЕЛЕ.
йЮКЕМДЮПЭ ЯНАШРХИ - ПЮЯОХЯЮМХЕ ПЮГКХВМШУ ОПНДБХЦЮЧЫЕ-ОПНЯБЕРКЪЧЫХУ ЛЕПНОПХЪРХИ МЮ РЕППХРНПХХ БЯЕЦН ЛХПЮ :)
щМЖХЙКНОЕДХЪ яНБПЕЛЕММНИ щГНРЕПХЙХ - ХМТНПЛЮЖХЪ Н ЯХЯРЕЛЮУ ПЮГБХРХЪ ВЕКНБЕЙЮ, ЛЕРНДНКНЦХЪУ ОНХЯЙЮ, ОПЮЙРХВЕЯЙХУ ЛЕРНДЮУ, КЧДЪУ Х ТЮЙРЮУ оСРХ.

бХПРСЮКЭМШИ рПЕМХМЦ
╚хГЛЕМЕМХЕ оПХБШВМНИ йЮПРХМШ лХПЮ╩
кНРНЯ ╘ 2000-2004
Rambler's Top100 пЕИРХМЦ щГНРЕПХВЕЯЙХУ ПЕЯСПЯНБ пЕИРХМЦ ЩГНРЕПХВЕЯЙХУ ЯЮИРНБ
Hosted by uCoz