бХПРСЮКЭМШИ рПЕМХМЦ
╚хГЛЕМЕМХЕ оПХБШВМНИ йЮПРХМШ лХПЮ╩
Й МЮВЮКС ЯЮИРЮ :: АХАКХНРЕЙЮ КНРНЯЮ :: КЕЙЖХХ Б mp3 :: ТНПСЛШ КНРНЯЮ :: ЙЮРЮКНЦ ПЕЯСПЯНБ

Klein-by Mailing List Archive
January 2000

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re[4]: Subject: Re[16]: Ааеделуе - talk.ru.lotos .treningS> Ноуаеп, Ймпмъ!
S> Ноуаеп, Воч!
S> Ноуаеп, аъе!

Ноуаеп, Ъечлчп!

S> З мноедейзв Нмлзпуе "Лчъпомхиу" ичи мноедейеллье :)
S> жочлуфь-нчочкепоь-яъймауз ичбеъпаеллмжм :)) счочипеоч, а импмоьс
S> уънмйщцявпъз-ноукелзвпъз Уъпоякелпь беймаеич.

Дч!

S> Ймпмъ, еъйу пь мноедейзеэщ нм дояжмкя, номзауъщ :)))))))), нмтчйяхъпч :)))))
S> А ъммпаепъпауу ъ ыпук кмук :))) мноедейелуек нмйлмъпщв ъмжйчъел ъ имлфенфуех
S> Воь :) "Мълмалье жояннь Лчъпомеи беймаеич" :))) :

Дч.
Аъе аеолм!

L>>> "Мноедейупщ мълмалье жояннь Лчъпомеи беймаеич"

S> Лчъпомхиу амъноузпуз:
S> Лч Бпм у дм ичимх ъпенелу <...>

S> Лчъпомхиу мюочюмпиу:
S> Мноедейзвп а ичимк ояъйе у нм ичиук ноулфунчк <...>

У>> Лчъпомхиу оечифух:
S> Мноедейзвп ноулфунь Номзайелуз-Дехъпауз <...>

Укеллм!

S> Лм :))) кмтлм аьъпомупщ имлфенфув у нм дояжук нчочкепочк (а цчауъукмъпу мп
S> пунч Улъпоякелпма):

Пь ноча :)))))

S> Пейеълье лчъпомхиу
S> Цоелуе, ъйяс, мюмлзлуе, мъзцчлуе, аияъ у п.д. :))), ичи Улъпоякелпь ъ
S> мноедейелльку, мжочлубелльку амцкмтлмъпзку-лчъпомхичку, дч у пе з
S> "ъиояпуй" - имждч а нмъйедлух очц бяаъпамачй аияъ сйеюч ? :(

:))))
Смомэм цчкепуй!
Ыпм нйвъ :)))))

S> Ыкмфумлчйщлье (бяъпаеллье?) лчъпомхиу
S> Цдеъщ пчимх-те очъийчд :), ичи ъ пеймк...
S> Имлфенфуз "Улпяуфуз", иъпчпу, йетуп я келз лч ыпмх нмймбие :)))

Ми.

S> Улпеййеипячйщлье лчъпомхиу
S> "Келпчйщлчз ъоедч" (ноуаеп, Ймпмъ :))

Ноуаеп, Ъечлчп! :)

S> - нмлзпуз, имлфенфуу, ноулфунь, ймжуич
S> (неоачз?)

А юмйщэулъпае ъйябчеа - дч.

S> у иябч дояжус ноуючкючъма, неоелчъпомелльс уц аеольс нмкмшлуима :)
S> а кмлъпоямцльс дуипчпмома, укевшус лчъ нм нмйлмх номжочкке :)))) у
S> цчжлмюуаэус пейм у ыкмфуу, ноукео - аляпоеллух дучймж

Дч!
Кмтлм дмючаупщ, бпм ле ъпмуп амп пчи ъочця аийвбчпщ а имлфенфув
"цчжлмюйелуе" :)))))
Йябэе ъичцчпщ, бпм НМИЧ аъе очюмпчеп ПЧИУК МЮОЧЦМК, лм еъпщ ачоучлпь
"нмиоябе" :)))))

...у анеоед! :)))))

Ймпмъ
-- 
Чдоеъ ыпмжм ъммюшелуз а WWW: http://www.talk.ru/article-12353489.html
Дйз мпкель нмднуъиу мпночащпе няъпме нуъщкм нм чдоеъя:
 talk.ru.lotos.trening-unsubscribe@talk.ru
мЮ ЦКЮБМСЧ | Date Index | Thread Index | Author Index

яЯШКЙХ ОН РЕЛЕ:

аХАКХНРЕЙЮ кНРНЯЮ - НВЕМЭ ЛМНЦН ЙМХЦ ОН РЕЛЕ "ЩГНРЕПХЙЮ, ОЯХУНКНЦХЪ, ТХКНЯНТХЪ, ПЕКХЦХЪ, ЯХЯРЕЛЮ ПЮГБХРХЪ ВЕКНБЕЙЮ".
юСДХН-АХАКХНРЕЙЮ кНРНЯЮ - КЕЙЖХХ Х ЯЕЛХМЮПШ Б mp3. нЬН, йНЩКЭН, йКЕИМ, гНКНРНБ, яХДЕПЯЙХИ, кЕМЯЙХИ Х ДПСЦХЕ.
йЮРЮКНЦ ПЕЯСПЯНБ "пЮГБХРХЕ вЕКНБЕЙЮ" - ЛМНФЕЯРБН ОПНБЕПЕММШУ ЯЯШКНЙ ОН РЕЛЕ.
йЮКЕМДЮПЭ ЯНАШРХИ - ПЮЯОХЯЮМХЕ ПЮГКХВМШУ ОПНДБХЦЮЧЫЕ-ОПНЯБЕРКЪЧЫХУ ЛЕПНОПХЪРХИ МЮ РЕППХРНПХХ БЯЕЦН ЛХПЮ :)
щМЖХЙКНОЕДХЪ яНБПЕЛЕММНИ щГНРЕПХЙХ - ХМТНПЛЮЖХЪ Н ЯХЯРЕЛЮУ ПЮГБХРХЪ ВЕКНБЕЙЮ, ЛЕРНДНКНЦХЪУ ОНХЯЙЮ, ОПЮЙРХВЕЯЙХУ ЛЕРНДЮУ, КЧДЪУ Х ТЮЙРЮУ оСРХ.

бХПРСЮКЭМШИ рПЕМХМЦ
╚хГЛЕМЕМХЕ оПХБШВМНИ йЮПРХМШ лХПЮ╩
кНРНЯ ╘ 2000-2004
Rambler's Top100 пЕИРХМЦ щГНРЕПХВЕЯЙХУ ПЕЯСПЯНБ пЕИРХМЦ ЩГНРЕПХВЕЯЙХУ ЯЮИРНБ
Hosted by uCoz